Wat jou raakt, raakt mij…
Het is voor mij alsof we samen in het water zitten. Iedere beweging die jij maakt beweegt via het water naar mij en raakt mij en andersom. Door die directe verbondenheid ontstaat er een moreel veld. Een gedeeld moreel/intentioneel veld waarin we allemaal bewogen worden en ergens ook een gedeelde verantwoordelijkheid hebben voor hoe de ander geraakt wordt. Althans dat wat jou raakt, raakt ook mij.

Als we daar eenmaal aanlanden is er continu een directe verbinding tussen onze harten. Precies daar waar we ze bang voor zijn… Precies daar waar we zo’n behoefte aan hebben…