Ik ben gelijk het mooiste licht
Ik ben liefde…
Liefde is het enige dat ik kan zijn. De rest is slechts verwarring. Slechts een kwade droom. Slechts een luchtspiegeling. Een die zo wie zo voorbij gaat…

Ik ben liefde…

Uiteindelijk is er slechts één bodem… Eén bodem en bron van liefde. Eén die er altijd was en er altijd zal zijn. Een die nooit weg geweest is. Vertrouw je mij vraagt mijn bodem?

Ik ben liefde. Nooit ben ik iets anders geweest. Ik kan niet eens iets anders zijn dan dat.

Ik ken geen tijd omdat ik altijd ben.

Ik geef mij over aan mijzelf. Ik keer mij binnenste buiten. Binnen wordt buiten, buiten wordt binnen.

Ik ben liefde… gelijk het mooiste licht…

Mijn schepper (her)kent zichzelf door mij heen…